27.03.2009

KONTROLA I SUZBIJANJE BOLESTI LJUDI I ŽIVOTINJA - PRIORITET

Sve masovnija pojava bruceloze - zarazne bolesti ljudi i životinja, u posljednjim decenijama umnogome utiče na ukupni zdravstveni te ekonomski ambijent, ne samo u BiH već u cijelom regionu.

Odgovorni iz Kancelarije za veterinarstvo BiH, Entitetskih ministarstva, referentnih dijagnostičkih instituta i laboratorija, u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom, kontinuirano rade na iznalaženju rješenja za usvajanje i implementaciju efikasnih mjera za kontrolu i suzbijanja bruceloze u Bosni i Hercegovini. Članove ovog „Okruglog stola“ i Radne grupe čine domaći eksperti iz oblasti veterinarske dijagnostike, epidemiologije i analize rizika.

19.03.2009

Predavači na radionici bili su eksperti iz oblasti dobrobiti životinja iz zemalja EU.
Predavanja su bila usmerena na razvijanje potrebe i  značaja uspostavljanja procedura i standarda u oblasti  inspekcijskog nadzora nad prijevozom životinja, u smislu provjere njihove dobrobiti, obzirom da je prijevoz životinja jasno prepoznat kao najveći stres za životinje. 

27.02.2009

Ured za veterinarstvo BiH je pripremio Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji je prošao proceduru usvajanja na Vijeću ministara BiH, a zatim i parlamentarnu proceduru jučerašnjim jednoglasnim usvajanjem na Domu naroda.

26.02.2009

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH, Dr Drago N. Nedić je sa Direktorom Hrvatske Uprave za inspekcijske poslove, Gospodinom Gordanom Jerbićem postigao dogovor da se hitno omogući promet mlijeka i mliječnih proizvoda između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Takođe je dogovoreno da se početkom sledeće sedmice u Banja Luci održi sastanak sa ciljem da se unaprijedi saradnja.

04.02.2009

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donijelo je  Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog porijekla.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE