MONITORING TERENSKOG RADA – VAKCINACIJA OVACA I KOZA PROGRAM ZA KONTROLU BRUCELOZE BiH 2010.

Printer-friendly version
06.04.2010

 

U sklopu ukupne strategije za implementaciju Programa za kontrolu Bruceloze u BIH za 2010. godinu, obavlja se vakcinacija i markiranje jagnjadi i jaradi kao i monitoring  terenskih aktivnosti.

 

 

 Predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH  u  skladu sa rasporedom za vakcinaciju  koji dostavljaju  veterinarske organizacije, obilaze  teren, a sa ciljem praćenja efikasnosti te usklađenosti ukupnog procesa sa propisanim normativima.

Jedna od takvih posjeta upriličena je i 01.04.2010. godine na imanju Mašić Bakira u selu Ljubnić  gdje su veterinari iz VS Bugojno obavili vakcinaciju ovaca i jagnjadi te njihovo markiranje.

Monitoring aktivnost provodiće se kao i vakcinacija na teritoriji cijele BiH.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE