U 2011. godini širom svijeta obilježava se 250 godina časne i drevne veterinarske profesije....

Printer-friendly version

Daleke  1761. godine, Claude Bourgelat  uspio je uvjeriti kralja Francuske -  Luja XV,  o potrebi da se inicira obuka budućih specijalista za liječenje bolesti životinja.

Odlukom kralja, prvi svjetski Veterinarska škola osnovana je u Lyonu, Francuska. Bourgelat je bio pravi vizionar.  Srećom  imao je kraljevu potporu  jer je goveđa kuga već  opteretila  Evropu i okolicu i umnogome  narušila  osnove ruralne ekonomije. U to vrijeme,   zdravstvena kondicija konjske populacije bila je od  presudne  važnosti za održavanje imidža snažne vojske. Stoga su  Bourgelatove tvrdnje bile utemeljene i  ukupna  podrška nije izostala.

Bourgelatova vizija  konceptualno se temeljila na postulatima komparativne patofiziologije . On je bio pionir  - autor  tvrdnje da proučavanje životinjskih bolesti  umnogome  koristi  boljem razumijevanju ljudskih bolesti. 'One Health' koncept je tako utemeljen!

Nakon Lyona,  veterinarske škole otvoraju se diljem  Francuske,  u Europi i svijetu, ali sve prema “Lyons modelu”. Postupno veterinarska struka zavređuje  opće priznanje za svoj doprinos razvoju društvenih zajednica, najprije unutar ruralnih zajednica, a  nešto kasnije od ostatka društva. Sve to zbog evidentnih multidisciplinarnih uspjeha struke. Poimanje živih bića njihovih potreba i statusa, kako u razvijenim tako i manje naprednim društvenim zajednicama inicira novi pristup, stvara opšte društvenu  intelektualnu platformu, unapređuje  znanje i  opšti progres.

Osim osnovne liječničke uloge za  životinjsku populaciju, veterinari su dokazali svoju sposobnost za dizajn programa za sprječavanje i kontrolu zaraznih bolesti, uključujući i one kojima se ljudi mogu zaraziti putem kontakta ili ingestijom hrane. Važnost  veterinarske struke i njen doprinos za javno zdravstvo je sada opće prihvaćeni vitalni društveni interes.

Danas,  značajne rezultate  iz domene svog djelovanja ova struka  bilježi u aktivnostima unapređenja stočarske proizvodnje, kontroliranja bolesti, čime se daje kontinuiran odgovor na sve dinamičnije zahtjeve rastuće svjetske potražnje za kvalitetnom hranom. Ovaj fakt od velikog je značaja  posebice u zemljama u razvoju. Na taj način, veterinarske struke omogućuje stotine milijuna nacionalnog dohotka .  Na različitim geografskim prostorima  najsiromašnijih stočari čuvaju svoj stočni fond kao njihov jedini capital. Oni su na početku putanje kojom žele - svoje životinje – i svoju stočarsku djelatnost  preuinačiti u promociju plasmana sopstvenih proizvoda  animalnog porjekla. To nije jednostavan put uzevši u obzir sve zahtjeve izvoznih tržišta, standard  za zaštitu svjetske trgovine životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Struka dakle ima odgovrno i veoma bitnu ulogu u uspostavljanju sistema i obrazovanju svih učesnika u istome.

Bitan dokaz bitnosti veterinarske struke ogleda se i u  preventive te kurativi  kućnih životinja – veterinari uspostavljaju i održavaju zoo zdravstvenu kondiciju  - najboljih prijatelja modernog čovjeka.

Nažalost veterinarska struka nije uvijek u poziciji prenijeti poruku  prezentirajući sve svoje aktivnosti . Stoga je 250. godišnjica veterinarske struke u 2011. godini pruža jedinstvenu priliku da se ova poruka emitira u cijelom svijetu.

 

Svjetska godina veterinarstva - Uzgoj životinja

 

Svjetska godina veterinarstva 2011 - Bezbjednost hrane

 

Svjetska godina veterinarstva 2011 - Sigurnost hrane

 

Svjetska godina veterinarstva 2011 - Zoonoze

 

Svjetska godina veterinarstva 2011 - Upravljanje kriznim situacijama

 

Svjetska godina veterinarstva 2011 - Kućni ljubimci

 

Video sadržaj preuzet sa stranice http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/videos_ahw_en.htm