22. mart - Svjetski dan voda

Printer-friendly version
22.03.2017

 Svjetski dan voda (World Wather Day) obilježava se svake godine 22. marta. Tako će se tradicionalno obilježiti i ove godine u cijelom svijetu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je rezoluciojom iz 1992. godine 22. mart odredila kao datum obilježavanja Svjetskog dana voda. Već od 1993. godine, ovaj važni ekološki datum se obilježava širom svijeta kroz različite oblike ali s istim ciljem, da se stavi poseban akcent na adekvatnu zaštitu voda.

Ove godine Svjetski dan voda obilježava se pod motom – Vode i otpadne vode, s posebnim naglaskom na otpadnim vodama, koje ne treba smatrati otpadom već vrijednim resursom čijim se pravilnim upravljanjem ulaže u zdravlje ljudi i čisti ekosistem.

Potreba za recikliranjem otpadnih voda je iz godine u godinu sve veća, a poražavajuća je činjenica da 80% otpadnih voda koje nisu reciklirane završe u prirodi.

U BiH u vodotoke sе upusti u prosjeku 30 m3/s otpadnih voda. Ukupni teret zagađenja iznosi oko 15 miliona ekvivalentnih stanovnika, odnosno vode koja se zagađuje kao da na području BiH živi 15 miliona stanovnika koji svoje neprečišćene vode upuštaju u vodotoke. Najzagađeniji su oni vodotoci koji su inače siromašni vodom kao sliv rijeke Bosne u koji se disponira oko 50% ukupnog zagađenja BiH, zatim sliv rijeke Vrbasa 25% zagađenja itd. (informacije Centra za ekologiju i energiju BiH)

Upravljanje otpadnim vodama je ozbiljno zanemareno, a te su vode i podcijenjene kao potencijalno pristupačan i obnovljiv izvor vode, energije i materijala.

Moramo biti svjesni da odgovarajuće prikupljanje otpadnih voda i tretman, te sigurna upotreba i odlaganje, vode do značajnih dobrobiti za naš okoliš u kojem živimo, a najviše za zdravlje.

Više o Svjetskom danu voda saznajte na www.unwater.org.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE