IZMJENA I DOPUNA UPUTSTVA O ORGANIZOVANJU PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA I POSTVAKCINALNOG MONITORINGA U 2017. GODINI

Printer-friendly version
13.07.2017

 Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Uputstva o organizovanju provođenja vakcinacije protiv bruceloze malih preživara i postvakcinalnog monitoringa u 2017. godini, kojim se prethodno Uputstvo broj 02-2-27-20-373-4/17 od 17.05.2017. godine, stavlja van snage. link

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE