Novi Program preventivne vakcinacije protiv bolesti kvrgave kože

Printer-friendly version
27.07.2017

 

Ured za veterinarstvo BiH usvojio je novi Program preventivne vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože u Bosni i Hercegovini koji možete preuzeti ovdje.