Odjeljenje za zdravlje i dobrobit životinja

Printer-friendly version

Opšte informacije o Odjeljenju

 1. Šef odjeljenja
  Zorana Mehmedbašić,
  Tel: +387 33 / 565- 718,
  zorana.mehmedbasic@vet.gov.ba
 2. Viši stručni saradnik za veterinarsku epidemiologiju
  Dženo Hadžović,
  Tel: +387 33 / 565-739,
  dzeno.hadzovic@vet.gov.ba
 3. Viši stručni saradnik za dijagnostičke veterinarske labaratorije -koordinator dijagnostičkih aktivnosti
  Svjetlana Batinić - Nemet,
  Tel: +387 33 / 565-738,
  svjetlana.batinic@vet.gov.ba
 4. Viši stručni saradnik za dobrobit životinja
  Aleksandar Nemet,
  Tel: +387 33 / 565-746,
  aleksandar.nemet@vet.gov.ba
 
Područije/a djelovanja Odjeljenja
 

Nadležnost Odjeljenja ogleda se u sljedećim aktivnostima:

 1. Priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja;
 2. Praćenje epizotiološke situacije u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu i priprema odgovarajućih mjera za sprječavanje unosa zaraznih bolesti u Bosnu i Hercegovinu;
 3. Priprema programa kontrole zaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini;
 4. Predlaganje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta uvoza i provoza životinja i proizvoda životinjskog porijekla;
 5. Obavljanje drugih poslova prema nalogu direktora i zamjenika direktora;
 6. Odjeljenje obavlja kontrolu primjene zakonskih i podzakonskih akata i propisa iz oblasti dobrobiti životinja;
 7. Vrši inspekcijsku kontrolu u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu BiH i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 8. Vrši inspekcijsku kontrolu koju, na prvom nivou obavljaju kantonalni/gradski i entitetski inspektori, a drugostepeno državni veterinarski inspektori;
 9. Vrši kontrolu nad provođenjem mjera: zaštite dobrobiti životinja, nad objektima, opremom i načinom rada veterinarske inspekcije u oblasti dobrobiti životinja;
 10. Vrši veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole u smislu dobrobiti životinja, prometa životinja, kontrole životinja prije klanja i načina omamljivanja, kontrolu uzgoja životinja, načina rada higijenskih servisa i skloništa za životinje.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE