Program preventivne vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože

Printer-friendly version
14.03.2018

Obavještavamo vas da je usvojen Program preventivne vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE