PROIZVODI RIBARSTVA

Printer-friendly version
04.04.2018

KOJА SU ULOVILA PLOVILA KOJA PLOVE POD ZASTAVOM DRŽAVE ČLANICE I KOJI ULAZE U UNIJU NAKON ŠTO SU PRENESENI U TREĆIM ZEMLJAMA, UZ SKLADIŠTENJE ILI BEZ NJEGA

 

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA SLUŽBENE KONTROLE TAKVIH POŠILJKI:

1. Proizvodi ribarstva namijenjeni prehrani ljudi koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom države članice i koji su istovareni, uz skladištenje ili bez njega, u trećim zemljama prije ulaska u Uniju različitim prijevoznim sredstvima moraju biti popraćeni zdravstvenim certifikatom koji je izdalo nadležno tijelo te treće zemlje i koji je ispunjen u skladu s obrascem zdravstvenog certifikata.

2. Treća zemlja u kojoj se obavlja prijenos mora se nalaziti na popisu iz člana 11. stava 1. Uredbe (EZ) br. 854/2004.

3. Ako su proizvodi ribarstva iz stavka 1. istovareni i prevezeni u skladište smješteno u trećoj zemlji navedenoj u tom stavku, to se skladište mora nalazi na popisu iz člana 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004.

4. Ako se proizvodi ribarstva iz stavka 1. utovaruju na plovilo koje plovi pod zastavom treće zemlje, ta se treća zemlja mora nalaziti na popisu iz člana 11. stava 1. Uredbe (EZ) br. 854/2004, a plovilo se mora nalaziti na popisu iz člana 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004.

„Taj zahtjev ne odnosi se na kontejnerska plovila koja se upotrebljavaju za prijevoz proizvoda ribarstva u kontejnerima.”;

UREDBU KOMISIJE (EU) 2017/1973 оd 30. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola proizvoda ribarstva koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom države članice i koji su uneseni u Uniju nakon što su preneseni u trećim zemljama te o utvrđivanju obrasca zdravstvenog certifikata za te proizvode, možete preuzeti ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1973&from=EN

Model certifikata (oznake KZV-EU-7) koji takve pošiljke prati se zadužuje putem opisane procedure kod Ureda za veterinarstvo BiH.

 

Gore navedeno pravilo za proizvode ribarstva koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom države članice i koji ulaze u Uniju nakon što su preneseni u trećim zemljama, uz skladištenje ili bez njega primjenjuje se od 1. jula 2018.godine, ostali proizvodi ribarstva i dalje se uvoze po proceduri kao i do navedenog datuma.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE