Uputstvo o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini i Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Printer-friendly version
21.06.2018

Ovdje možete preuzeti Uputstvo o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini, kojim se prethodno Uputstvo broj 02-2-27-20-720-8/17 od 27.04.2017. godine, stavlja van snage, kao i Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini. Izmjena Uputstva odnosi se na prilog I jer je utvrđeno da su nadležna tijela entiteta dostavila veći broj uzoraka u odnosu na planirani od 125.000 životinja, za koje Ured ima osigurana sredstva.

Naime, Ured je prvobitno 16.02.2018. godine, aktom broj 02-2-27-20-34-1/18, zatim i urgencijom akt broj 02-2-27-20-34-3/18 od 04.04.2018, te mail-om 14.04.2018. godine, od nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede zahtijevao dostavljanje planova distribucije za provođenje monitoringa bruceloze kod goveda u 2018. godini.

Plan distribucije od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smo dobili 21.05.2018. godine, a od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 08.06.2018. godine. S obzirom da su planovi distribucije stigli u već odmaklom periodu tekuće godine, te usljed ogromnog pritiska od strane veterinarskih organizacija da se što prije krene sa implementacijom mjera na terenu, prvenstveno zbog visokih temperatura, Ured je odlučio donijeti predmetno Uputstvo u što kraćem periodu radi ubrzanja procedure početka provođenja mjera na terenu. Međutim, iz gore navedenog razloga, napravljen je previd povećanog obima životinja od strane oba Minstarstva, te je radi osiguravanja provođenja monitoringa u skladu sa Uputstvom, provedeno linearno smanjenje količina prema svim veterinarskim organizacijama do ukupno navedenih 125.000 uzoraka, za koje Ured ima osigurana sredstva u budžetu.

-Prilog 

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE