Javni poziv

Printer-friendly version
11.09.2018

Javni poziv

za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 7. stava (1) tačke a) Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17) ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, odnosno sva fizička i pravna lica i organizacije na koja se odnosi Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na dostavljanje pisanih prijedloga i komentara na predmetnu odluku putem web aplikacije e konsultacije.

Prijedloge i komentare je moguće dostaviti u vremenskom okviru od 15 dana od dana postavljanja prednacrta Odluke na internet stranicu Ureda za veterinarstvo BiH i web aplikaciju e konsultacije, odnosno u planiranom terminu od 11.09.2018. do 26.09.2018. godine. 

Link za web aplikaciju je https://ekonsultacije.gov.ba.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE