Odjeljenje granične veterinarske inspekcije

Printer-friendly version

Opšte informacije o Odjeljenju

 1. Šef Odjeljenja
  Vet.spec. Slaviša Kreštalica,
  Tel: +387 33 565 743,
  slavisa.krestalica@vet.gov.ba
 2. Ahmet Hadžiabdić - granični veterinarski inspektor
 3. Asmir Redžepović - granični veterinarski inspektor
 4. Esad Crnkić - granični veterinarski inspektor
 5. Goran Jokić - granični veterinarski inspektor
 6. Igor Gromilić - granični veterinarski inspektor
 7. Mr.sci Indira Dajić - Hukić - granični veterinarski inspektor
 8. Ivo Kobaš - granični veterinarski inspektor
 9. Izet Pinjo - granični veterinarski inspektor
 10. Milan Ristić - granični veterinarski inspektor
 11. Miroslv Krljić - granični veterinarski inspektor
 12. Mladen Mijić - granični veterinarski inspektor
 13. Mladenko Andrić - granični veterinarski inspektor
 14. Nebojša Simić - granični veterinarski inspektor
 15. Neda Brajković - granični veterinarski inspektor
 16. Velimir Vuković - granični veterinarski inspektor
 17. Velislav Dimitrijević - granični veterinarski inspektor
 18. Vesna Karan - granični veterinarski inspektor
 19. Vet.spec. Rade Dragojlović - granični veterinarski inspektor
 20. Vojislav Čalić - granični veterinarski inspektor
 21. Žaklina Radman - granični veterinarski inspektor
 22. Miroslav Livaja - granični veterinarski inspektor

Osnovni zadaci granične veterinarske inspekcije su provođenje veterinarsko - zdravstvene kontrole u međunarodnoj trgovini živim životinjama, hranom i proizvodima životinjskog porijekla, koja bi mogla predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja.

Granična veterinarska kontrola propisana je Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 34/02), Pravilnikom o uslovima i načinu rada GVI (Službeni glasnik BiH, broj 45/09), Odlukom o visina naknada za obavezne veterinarsko zdravstvene preglede na GP (Službeni glasnik BiH, broj: 91/09) i Priručnikom za rad GVI (pregled živih životinja/proizvoda životinjskog porijekla) (Službeni glasnik BiH, broj: 96/09).
Kontrolu, nadzor i koordinaciju rada granične veterinarske inspekcije obavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, putem Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine formirana je Odlukom Savjeta ministara BiH o osnivanju Kancelarije za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 31/00 i 10/02), a kadrovsko popunjavanje uslijedilo je nakon donošenja Odluke o preuzimanju veterinarskih inspektora iz entitetskih ministarstava i Odjeljenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Kancelarija za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 46/04).

Gore navedenom odlukom definišu se i nadležnosti Službe. Veterinarski inspektori na graničnim prijelazima, kao jedinstvena služba, djeluju od 01.12.2004. godine.

 

Područje/a djelovanja Odjeljenja

GVI nisu samo prva zaštita i prepreke protiv ulaska bolesti u zemlju, nego predstavljaju dobar pokazatelj kvaliteta upravljanja veterinarskim servisima za kontrolu zdravlja životinja i učešća veterinara u javnom zdravlju.
Granična služba za veterinarsku inspekciju obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole na 10 odobrenih i kategoriziranih graničnih veterinarskih prijelaza na granicama BiH.
 • U provedbi inspekcijskog nadzora GVI provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom, provozom i izvozom pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog porijekla,objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja.
Pored navedenog GVI ima pravo i obavezu obaviti veterinarsku kontrolu uslova prevoza pošiljki, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila.
 

Nadležnost Odjeljenja ogleda se u slijedećim aktivnostima:

Odjeljenje granične veterinarske inspekcije:
 1. Provodi kontrolu i nadzor međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog porijekla, stočne hrane i veterinarskih lijekova;
 2. Obavlja analizu rizika u vidu međunarodnog prometa živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, te otpadnih materija životinjskog porijekla;
 3. Prati uvjete izdavanja certifikata o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi i izradi odgovarajućih certifikata;
 4. Kontrolira veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla, stočne hrane i veterinarskih lijekova, te u tom smislu provodi mjere iz rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz;
 5. Koordinira i usklađuje rad Odjeljenja granične veterinarske inspekcije s ostalim službama na granici;
 6. U primjeni inspekcijskih kontrola Odjeljenja granične veterinarske inspekcije provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom, provozom i izvozom pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog porijekla, objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja;
 7. Osim navedenog, Odjeljenje granične veterinarske inspekcije ima pravo i obavezu obaviti veterinarsku kontrolu uvjeta prijevoza pošiljaka, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila.
 
GVI na dalje ima pravo uzimati uzorke za brze pretrage kao i slanja istih u ovlaštene laboratorije na ispitivanja.
 • Pošiljke proizvoda mogu ulaziti na teritoriju Bosne i Hercegovine samo preko odobrenih ganičnih veterinarskih prijelaza koje određuje Vijeće ministara, na prijedlog Kancelarije za veterinarstvo, kada je utvrđeno da udovoljavaju uslovima u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH”, broj 34/02.
 • Član 4. i 7. Odluka o uslovima i načinu rada graničnih veterinarsko inspekcijskih prelaza u Bosni i Hercegovini ( “Službeni glasnik BiH”, broj 49/04)

 Radno vrijeme:

Redni broj GRANIČNI VETERINARSKO INSPEKCIJSKI PRELAZ Radno vrijemeu Ijetnom periodu (od 01.04-31.10) Radno vrijeme u zimskom periodu (01.11. -31.03) Radno vrijeme subotom
1 Aerodrom Sarajevo 08,00-16,00 08,00- 16,00  
2 Karakaj 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
3 Rača 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
4 Orašje 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
5 Gradiška 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
6 Izačić 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
7 Kamensko Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
8 Gorica 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
9 Bijača 08,00 - 20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
10 Klobuk 08,00-16,00 08,00-16,00  
11 Metaljka ( Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
12 Vardište (Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
11 Aerodrom Tuzla ( Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE