OBAVJEŠTENJE O UVOZU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Printer-friendly version
22.10.2018

Prilikom uvoza hrane za životinje, pogotovo ljekovite hrane u čiji sastav ulaze kokcidiostatici, da bi se izbjegli nepotrebni zastoji na granici prilikom pregleda takvih pošiljki pri uvozu u BiH, potrebno je da su deklaracije tih proizvoda potpune, sa svim podacima. Neophodno je navesti puni naziv ljekovitog premiksa koji ulazi u sastav gotove hrane, broj rješenja za odobreni ljekoviti premiks od entitetskog Ministarstva koje ga je odobrilo za stavljanje u promet, zastupljenost aktivne supstance u hrani. Sve informacije o registrovanim veterinarsko – medicinskim proizvodima možete naći na našem sajtu. Napominjemo da pošiljke koje se uvoze u BiH moraju da budu u skladu sa propisima BiH, da bi se izbjegle nepotrebne i neželjene situacije.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE