Odjeljenje veterinarske inspekcije

Printer-friendly version

Opšte informacije o Odjeljenju

 1. Šef odjeljenja
  Željko Kovač,
  Tel: +387 33 565-714,
  zeljko.kovac@vet.gov.ba
 2. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu provođenja veterinarskih mjera u unutrašnjem prometu
  dr sci. Sanin Tanković,
  Tel: +387 33 565 704,
  sanin.tankovic@vet.gov.ba
 3. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu provođenja veterinarskih mjera u unutrašnjem prometu
  Davor Milošević,
  Tel: +387 33 565 700,
  info@vet.gov.ba
 4. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu dobrobiti životinja
  Inga Dujmović,
  Tel: +387 33 565 716,
  inga.dujmovic@vet.gov.ba
 5. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu sigurnosti hrane
  mag. sci. Vildana Tahirović,
  Tel: +387 33 565 735,
  vildana.tahirovic@vet.gov.ba
 6. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za nadzor bezbjednosti hrane
  mag.sci. Faruk Mulabdić,
  Tel: +387 33 565 740,
  faruk.mulabdic@vet.gov.ba
 7. Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za koordiniranje veterinarskih inspekcija u objektima
  Nataša Kokotović,
  Tel: +387 33 565 749,
  natasa.kokotovic@vet.gov.ba

Područije/a djelovanja Odjeljenja

Nadležnost Odjeljenja ogleda se u sljedećim aktivnostima:

 1. Kontrola provođenja zakonskih i podzakonskih mjera i propisa iz sigurnosti hrane; vrši se kontrola proizvoda životinjskog porijekla u objektima i unutrašnjem prometu; vrši kontrolu i nadzor provođenja propisanih mjera i standarda u objektima te kontrolu nad provođenjem obaveznih mjera unutrašnje kontrole u objektima (HACCP, ISO, SOP; GHP, GPP);
 2. Obavlja kontrolu primjene zakonskih i podzakonskih akata i propisa iz oblasti veterinarstva.
 3. Vrši inspekcijsku kontrolu u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu BiH.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE