Twinning projekat - izvještaji

Printer-friendly version

 

Zdravlje životinja
 
Identifikacija životinja
 
Dobrobit životinja
 
Granična veterinarska inspekcija
 
Komplementarne agencije
 
Finansijska strategija
·         Planiranje budžeta
 
Sigurnost hrane i inspekcija mesa
·         Analiza
·         Riblji proizvodi
·         HACCP trening, april 2008.
 
Organizacija
·         FVO, 04.06. – 07.06.2008
·         Organizacija veterinarske službe
o   I dio
o   II dio
o   III dio
 
Laboratorija
·         Upravljanje kvalitetom i akreditacija
o   IX 2007.
o   XI 2007.
o   VI 2008.
 
Legislativa
·         02.04. – 06.04.2007.
·         04.06. – 05.06.2007.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE