Pristup informacijama

Printer-friendly version
14.12.2008

Zahtjev za dobijanje informacija koje su pod kontrolom Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine može se uputiti na jedan od slijedećih načina:

 

  • pismeno na adresu: Maršala Tita broj 9a/II, 71000 Sarajevo;
  • putem faxa: +387 33 565 725;
  • putem telefona: +387 33 565 700

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE