Projekti

U cilju realizacije preporuka Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske unije prema odobrenom akcionom planu pripremljeni su i doneseni slijedeći propisi i uputstva:

-Naredba za tekuću godinu

-Uputstvo i pregledu sirovog mlijeka

-Uputnica za mikrobiološku pretragu vimena

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE