Projekti

U cilju realizacije preporuka Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske unije prema odobrenom akcionom planu pripremljeni su i doneseni slijedeći propisi i uputstva:

-Naredba za tekuću godinu

-Uputstvo i pregledu sirovog mlijeka

-Uputnica za mikrobiološku pretragu vimena