Informacije

15.04.2016
11.04.2016
30.03.2016
28.03.2016
18.03.2016
11.03.2016

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga brze pošte:

-LOT 1

03.03.2016
25.02.2016
11.02.2016

 

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javne nabavke za:

-FacIT

-Grafičar

28.01.2016

 

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku printanog materijala za:

 

Primaprom d.o.o., Banja Luka 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE