Informacije

13.01.2016

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku usluga održavanja vozila.

28.12.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku usluga održavanja opreme Fixit d.o.o., Sarajevo.

23.12.2015
22.12.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku usluga avionskih karata.

 

 

16.12.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku usluga održavanja vozila.

16.12.2015
14.12.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku održavanje računara i računarske opreme (Facit, Fixit i Ava Com Group)

24.11.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku kompjuterskog materijala

24.11.2015
17.11.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma/ugovora za javnu nabavku goriva.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE