Informacije

21.05.2009

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet žive ribe, rakova i mekušaca, te proizvoda dobivenih od njih („Službeni glasnik BiH“, broj 62/05). Dopunu Odluke možete pogledati na sljedećem linku:

04.02.2009
18.12.2008
18.12.2008
14.12.2008
14.12.2008

Zahtjev za dobijanje informacija koje su pod kontrolom Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine može se uputiti na jedan od slijedećih načina:

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE