Informacije

09.11.2015
09.11.2015
05.11.2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u sklopu javne nabavke za održavanje računara i računarske opreme za:

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

05.11.2015

Pokretanje javne nabavke za usluge aviotransporta putnika i tereta

link

 

02.11.2015
19.10.2015

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ br. 32/2 i 102/09) i člana 68. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službni glasnik BiH“ broj 39/14), direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi Odluku o poništavanju Odluke o dodjeli Okvirnog sporazuma za nabavku laboratorijskih usluga za monitoring virusnih bolesti riba za lot 3 - Monitoring virusnih bolesti riba – Ciprinide - KHV

link

12.10.2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru javne nabavke goriva

link

 

24.09.2015
27.08.2015
12.08.2015

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15) objavljujemo:

 Obrazac realizacije ugovora

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE