Može li se bruceloza prenijeti s osobe na osobu?

Printer-friendly version

Bruceloza se veoma rijetko prenosi sa osobe na osobu direktno. Majke koje doje mogu prenijeti infekciju svojim bebama. Poznato je da se može prenijeti i seksualnim putem. Međutim, ako se ugrožena beba ili osoba liječe od bruceloze, rizik od zaraze će vjerovatno biti uklonjen unutar 3 dana. Iako nije često, prenos se također može desiti transplantacijom zaraženog tkiva. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE