Kako se bruceloza dijagnosticira?

Printer-friendly version

Bruceloza se dijagnosticira u laboratoriji tako što se pronađu Brucella organizmi u uzorcima krvi ili koštane srži. Uz to, testovi krvi se mogu napraviti da bi se uočili antitijela protiv bakterije. Ukoliko se ovaj metod koristi, dva uzorka krvi bi se trebala uzeti u dvije sedmice. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE