Aktuelno (bruceloza)

06.04.2010

Obavještenje možete preuzeti na sljedećem linku

Kontrola i suzbijanje bruceloze u Bosni i Hercegovini 2009

 Realizacijom stručnog i informativnog monitoringa, usvajanjem idejnog rješenja, pripremom i distribucijom sveukupnih informativnih materijala:

  • tekstualnih informacija za printane medije,
  • poster plakata i edukativnih brošura za stručne i sve druge institucije,
  • isticanjem jumbo – plakata za masovno informisanje,
  • produkcijom te prikazivanjem RTV reportaža,
  • te u konačnici objavom svega navedenog posredstvom telekomunikacijskih i informatičkih medija,
  • Prva tranša doniranih finansijskih sredstava od strane švedske razvojne agencije i Švedske ambasade u BIH stigla je na podračun Kancelarije za veterinarstvo BIH;
  • U toku su aktivnosti javnih nabavki vakcina, te dodatne opreme i materijala za realizaciju programskih aktivnosti;
  • U izradi je kompletan program Informativne kampanje koji je u sastavu Operativnog programa, a realizira se uz svesrdnu pomoć javnih i komercijalnih subjekata iz sektora informisanja;

Početak realizacije programa za kontrolu i suzbijanje bruceloze u BiH

Program je rezultat rada Operativne radne grupe koju čine stručnjaci iz oblasti epidemiologije, dijagnostike, javnog zdravstva – predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija, te eminentni inostrani stručnjaci za planiranje i realizaciju programa koji za cilj imaju kontrolu i suzbijanje zoonotičkih bolesti.

Stanje bruceloze i pristup novoj strategiji suzbijanja iste u BiH

Četvrtak, 16. april 2009. godine
Kancelarija za veterinarstvo BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS jučer su organizovali na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu naučno-stručni seminar, sa temom „Stanje bruceloze i pristup novoj strategiji suzbijanja iste u BiH“.

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE