Status projektnih aktivnosti

Printer-friendly version
  • Prva tranša doniranih finansijskih sredstava od strane švedske razvojne agencije i Švedske ambasade u BIH stigla je na podračun Kancelarije za veterinarstvo BIH;
  • U toku su aktivnosti javnih nabavki vakcina, te dodatne opreme i materijala za realizaciju programskih aktivnosti;
  • U izradi je kompletan program Informativne kampanje koji je u sastavu Operativnog programa, a realizira se uz svesrdnu pomoć javnih i komercijalnih subjekata iz sektora informisanja;
  • Operativna radna grupa finalizira operativne aktivnosti kako bi se sa 15. majem otpočelo sa terenskom vakcinacijom ovaca u BIH;
  • Implementatori i donatori rezimiraju projektne potrebe sa ciljem utvrđivanja plana za kontinuiranu borbu protiv bruceloze u BIH;
  • U realizaciji aktivnosti aktivno su uključeni svi nadležni organi iz veterinarskog servisa BiH.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE