Kontrola i suzbijanje bruceloze u Bosni i Hercegovini 2009 - primarna i sekundarna faza

Printer-friendly version

(Video i printani materijal)

 Realizacijom stručnog i informativnog monitoringa, usvajanjem idejnog rješenja, pripremom i distribucijom sveukupnih informativnih materijala:

  • tekstualnih informacija za printane medije,
  • poster plakata i edukativnih brošura za stručne i sve druge institucije,
  • isticanjem jumbo – plakata za masovno informisanje,
  • produkcijom te prikazivanjem RTV reportaža,
  • te u konačnici objavom svega navedenog posredstvom telekomunikacijskih i informatičkih medija,

okončana je primarna i sekundarna faza programa Informativne kampanje u sklopu realizacijskih aktivnosti kontrole i suzbijanja bruceloze u BiH.

 

         

 

         

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE