Rukovodstvo

Printer-friendly version

Ljubomir Kalaba, direktor
Tel: + 387 33 565 700,
ljubomir.kalaba@vet.gov.ba

Ljubomir Kalaba je rođen 12. marta 1957. godine u Bugojnu, Bosna i Hercegovina (BiH). Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Donjem Vakufu. Studije veterinarske medicine je završio 1981. godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizaciju je završio na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu iz oblasti „Porodiljstvo, sterilitet i vještačko osjemenjivanje“ 2005. godine.
Radni vijek je započeo u veterinarskoj stanici Donji Vakuf (1981-1993). U periodu od (1993-1996) radi u P.I.K. „Mladen Stojanović“ kod Nove Topole, Republika Srpska (RS). Godine 1996. otvara prvu privatnu veterinarsku ambulantu u Dušanovu, kod Nove Topole (RS). Jedan je od osnivača Udruženja privatnih veterinara RS i jedan od osnivača Veterinarske komore RS čiji je predsjednik bio u dva mandata.
Govori ruski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Pavo Radić, zamjenik direktora
Tel: + 387 33 565 702,
pavo.radic@vet.gov.ba

 

Sejad Mačkić, sekretar
Tel: + 387 33 565 701,
sejad.mackic@vet.gov.ba


Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE