Obavještenje o usvajanju Uputstva o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018 i 2019

Printer-friendly version
05.11.2018

Obavještavamo vas da je usvojeno Uputstvo o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018. i 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE