22.06.2018
21.06.2018

Ovdje možete preuzeti Naputak o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-720-8/17 od 27.04.2017.

21.06.2018

Овдје можете преузети Упутство о спровођењу мониторинга на присуство бруцелозе код говеда у Босни и Херцеговини у 2018. години, којим се претходно Упутство број 02-2-27-20-720-8/17 од 27.04.2017.

06.06.2018

NAPUTAK O ORGANIZIRANJU PROVOĐENJA CIJEPLJENJA PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVAČA U 2018. GODINI

Ovdje možete preuzeti Naputak o organiziranju provođenja cijepljenja protiv bruceloze malih preživača u 2018. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-373-8/17 od 06.07.2017. godine, stavlja van snage.

27.04.2018

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je uz pomoć USAID/Sweden FARMA II projekta pripremio:

Smjernice za uzimanje uzoraka za kontrolu salmoneloze na farmama rasplodnih jata;

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE