27.04.2018

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je uz pomoć USAID/Sweden FARMA II projekta pripremio:

Smjernice za uzimanje uzoraka za kontrolu salmoneloze na farmama rasplodnih jata;

20.04.2018
16.04.2018
04.04.2018

 KOJA SU ULOVILA PLOVILA KOJA PLOVE POD ZASTAVOM DRŽAVE ČLANICE I KOJI ULAZE U UNIJU NAKON ŠTO SU PRENESENI U TREĆIM ZEMLJAMA, UZ SKLADIŠTENJE ILI BEZ NJEGA

 

14.03.2018

Obavještavamo vas da je usvojen Program preventivnog cijepljenja goveda protiv bolesti kvrgave kože u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE