Odjel granične veterinarske inspekcije

Printer-friendly version

Opće informacije o Odjelu

 1. Šef Odjela
  Vet.spec. Slaviša Kreštalica,
  Tel: +387 33 565 743,
  slavisa.krestalica@vet.gov.ba
 2. Ahmet Hadžiabdić - granični veterinarski inspektor
 3. Asmir Redžepović - granični veterinarski inspektor
 4. Esad Crnkić - granični veterinarski inspektor
 5. Goran Jokić - granični veterinarski inspektor
 6. Igor Gromilić - granični veterinarski inspektor
 7. Mr.sci Indira Dajić - Hukić - granični veterinarski inspektor
 8. Ivo Kobaš - granični veterinarski inspektor
 9. Izet Pinjo - granični veterinarski inspektor
 10. Milan Ristić - granični veterinarski inspektor
 11. Miroslv Krljić - granični veterinarski inspektor
 12. Mladen Mijić - granični veterinarski inspektor
 13. Mladenko Andrić - granični veterinarski inspektor
 14. Nebojša Simić - granični veterinarski inspektor
 15. Neda Brajković - granični veterinarski inspektor
 16. Velimir Vuković - granični veterinarski inspektor
 17. Velislav Dimitrijević - granični veterinarski inspektor
 18. Vesna Karan - granični veterinarski inspektor
 19. Vet.spec. Rade Dragojlović - granični veterinarski inspektor
 20. Vojislav Čalić - granični veterinarski inspektor
 21. Žaklina Radman - granični veterinarski inspektor
 22. Miroslav Livaja - granični veterinarski inspektor

Osnovni zadaci granične veterinarske inspekcije su provođenje veterinarsko - zdravstvene kontrole u međunarodnoj trgovini živim životinjama, hranom i proizvodima životinjskog podrijetla, koja bi mogla predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja.

Granična veterinarska kontrola propisana je Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 34/02), Pravilnikom o uslovima i načinu rada GVI (Službeni glasnik BiH, broj 45/09), Odlukom o visina naknada za obavezne veterinarsko zdravstvene preglede na GP (Službeni glasnik BiH, broj: 91/09) i Priručnikom za rad GVI (pregled živih životinja/proizvoda životinjskog porijekla) (Službeni glasnik BiH, broj: 96/09). 

Kontrolu, nadzor i koordinaciju rada granične veterinarske inspekcije obavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, putem Ureda  za veterinarstvo BiH.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine formiran  je Odlukom Vijeća ministara BiH o osnivanju Ureda za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 31/00 i 10/02), a kadrovsko popunjavanje uslijedilo je nakon donošenja Odluke o preuzimanju veterinarskih inspektora iz entitetskih ministarstava i Odjeljenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Ured  za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 46/04).

Gore navedenom odlukom definiraju se i nadležnosti Službe. Veterinarski inspektori na graničnim prijelazima, kao jedinstvena služba, djeluju od 01.12.2004. godine.

 

Područje/a djelovanja Odjela

GVI nisu samo prva zaštita i prepreke protiv ulaska bolesti u zemlju, nego predstavljaju dobar pokazatelj kvaliteta upravljanja veterinarskim servisima za kontrolu zdravlja životinja i učešća veterinara u javnom zdravlju.
Granična služba za veterinarsku inspekciju obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole na 10 odobrenih i kategoriziranih graničnih veterinarskih prijelaza na granicama BiH.
 • U provedbi inspekcijskog nadzora GVI provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom,provozom i izvozom pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja.
Pored navedenog GVI ima pravo i obvezu obaviti veterinarsku kontrolu uvjeta prijevoza pošiljki, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila. 
 
Odjel granične veterinarske inspekcije:
 1. Provodi kontrolu i nadzor međunarodnog prometa životinja, pripravaka životinjskog podrijetla, stočne hrane i veterinarskih lijekova;
 2. Obavlja analizu rizika u vidu međunarodnog prometa živih životinja i pripravaka životinjskog podrijetla, te otpadnih materija životinjskog podrijetla;
 3. Prati uvjete izdavanja certifikata o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi i izradi odgovarajućih svjedodžbi;
 4. Kontrolira veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i pripravaka životinjskog podrijetla, stočne hrane i veterinarskih lijekova, te u tom smislu provodi mjere iz rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz;
 5. Koordinira i usklađuje rad Odjela granične veterinarske inspekcije s ostalim službama na granici;
 6. U provedbi inspekcijskih nadzora Odjela granične veterinarske inspekcije provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i nadzor nad uvozom, provozom i izvozom pošiljaka životinja i pripravaka životinjskog podrijetla, objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja;
 7. Osim navedenog, Odjel granične veterinarske inspekcije ima pravo i obvezu obaviti veterinarsku nadzor uvjeta prijevoza pošiljaka, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila.
 
GVI na dalje ima pravo uzimati uzorke za brze pretrage kao i slanja istih u ovlaštene laboratorije na ispitivanja.
 • Pošiljke proizvoda mogu ulaziti na teritoriju Bosne i Hercegovine samo preko odobrenih graničnih veterinarskih prijelaza koje određuje Vijeće ministara, na prijedlog Ureda za veterinarstvo, kada je utvrđeno da udovoljavaju uvjetima u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH”, broj 34/02.
 • Član 4. i 7. Odluka o uvjetima i načinu rada graničnih veterinarsko inspekcijskih prijelaza u Bosni i Hercegovini ( “Službeni glasnik BiH”, broj 49/04)

 Radno vrijeme:

 

Redni broj GRANIČNI VETERINARSKO INSPEKCIJSKI PRELAZ Radno vrijemeu Ijetnom periodu (od 01.04-31.10) Radno vrijeme u zimskom periodu (01.11. -31.03) Radno vrijeme subotom
1 Aerodrom Sarajevo 08,00-16,00 08,00- 16,00  
2 Karakaj 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
3 Rača 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
4 Orašje 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
5 Gradiška 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
6 Izačić 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
7 Kamensko Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
8 Gorica 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
9 Bijača 08,00 - 20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
10 Klobuk 08,00-16,00 08,00-16,00  
11 Metaljka ( Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
12 Vardište (Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
12 Aerodrom Tuzla (Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE