Dijagnostičke i analitičke veterinarske laboratorije u BiH

Printer-friendly version
26.03.2019

 

Ovdje možete preuzeti registar ovlaštenih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija. Registar će biti ažuriran po dostavljanju informacija od strane entitetskih nadležnih tijela, u skladu sa članom 3. i članom 4. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene dijagnostičke veterinarske laboratorije („Sl.glasnik BiH,“ br. 43/09). .
 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE