Vodič za uvoz

Printer-friendly version
14.03.2014

Podzakonski akt koji reguliše ovu oblast je Pravilnik o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“ broj 57/12).

Da bi ostvario pravo uvoza živih životinja i pošiljki životinjskog podrijetla uvoznik mora:

1. Ukoliko se prvi put registrira u Ured za veterinarstvo BiH: posjedovati validno sudsko rješenje o obavljanju djelatnosti za pravne osobe za sve vrste pošiljki

2. Ukoliko se prvi put registrira u Ured za veterinarstvo BiH: posjedovati validnu presliku rješenja o ispunjenosti veterinarsko - zdravstvenih uvjeta za rad objekta u koji se uvozi pošiljka. U slučaju da objekt podliježe registraciji ili u slučajevima kada uvoznik nije vlasnik već iznajmljuje odnosno uzima u zakup klaonice, skladišta i druge objekte, obvezno mora priložiti i ovjerenu presliku ugovora o zakupu objekta - (navedena rješenja izdaju nadležna entitetska ministarstva)

3. Ukoliko objekt iz kojeg se namjeravaju uvoziti sirovine i proizvodi životinjskog podrijetla nije upisan u upisnik Ureda za veterinarstvo BiH: podnijeti zahtjev za upis objekta u registar Ureda za veterinarstvo BiH na jednom od sljedećih obrazaca:

Obrazac broj 8: za upis objekta u R-I – sirovine životinjskog podrijetla za ljudsku konzumaciju

Obrazac broj 9: za upis objekta u R-II – hrana za životinje

Obrazac broj 10: za upis objekta u R-III – nusproizvodi životinjskog podrijetla

Obrazac broj 11: za upis objekta u R-IV – veterinarski lijekovi

Obrazac broj 12: za upis ostalih objekata u R-V – ostalo (sa komponentama životinjskog podrijetla)

4. Za sve žive životinje i sirovine koje nisu navedene u dodatku II Pravilnika o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu uvoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o nepostojanju veterinarsko zdravstvenih smetnji za uvoz, na jednom od sljedećih obrazaca:

Obrazac broj 1: za životinje koje podliježu karanteni

Obrazac broj 2: za životinje koje su namjenjene klanju

Obrazac broj 3: za životinje koje se privremeno uvoze u BiH

Obrazac broj 4: za sirovine i proizvode životinjskog podrijetla

Obrazac broj 5: za veterinarske lijekove, medicinska i dijagnostička sredstva

Obrazac broj 6: za životinje koje se provoze kroz BiH

Obrazac broj 7: trajni uvoz privremeno uvezenih životinja

5. Ukoliko dobavljač nije upisan u registar dobavljača pošiljki potrebno je za istog podnijeti zahtjev za upis na sljedećem obrascu:

Obrazac broj 13: za upis dobavljača pošiljaka u R-VI

6. Uz zahtjeve iz točki 3. 4. i 5. dostavlja se i dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“ broj 57/12)

7a. Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva za uvoz i provoz - uplatnica

7b. Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva za privremeni uvoz - uplatnica

8. Dokaz o uplati administrativne pristrojbe (za Upis objekta u upisnik) - uplatnica

9. Ukoliko imate nejasnoća po pitanju uvoza, a vezanih za gore navedene stavke molimo vas kontaktirajte Ured za veterinarstvo BiH na brojeve telefona: 033/565-700; 033/565-714; 033/565-712 i 033/565-711

10. Ukoliko želite da provjerite da li je izdato odgovarajuće rješenje za vaš podneceni zahtjev molimo vas da kontaktirate Ured za veterinarstvo BiH na brojeve telefona: 033/565-700; 033/565-703; 033/565-712 i 033/565-711

11. Ukoliko želite da pošaljete faks: 033/565-723 i 033/565-725

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE