Kako se bruceloza prenosi na ljude, i ko je najugroženiji?

Printer-friendly version

Ljudi se zaraze na tri načina: ukoliko jedu ili piju nešto što je zaraženo Brucellom, udisanjem organizma (inhalacijom) ili ukoliko bakterija uđe u tijelo preko površinskih rana. Najčešći način zaraze je ukoliko se jedu ili piju zaraženi mliječni proizvodi.

Kada je ovca, krava ili koza zaražena, i njihovo mlijeko je zaraženo bakterijom. Ako mlijeko nije pasterizirano, ove bakterije se mogu prenijeti na osobe koje piju mlijeko ili jedu sir napravljen od takvog mlijeka. Udisanje Brucella organizama nije čest način zaraze, ali može predstavljati veliku opasnost za ljude određenih zanimanja, kao što je rad u laboratoriji gdje se organizam uzgaja.

Zaposleni u klaonicama se često zaraze udisanjem bakterije. Kontaminacija površinskih rana može biti problem za osobe koje rade u klaonicama, postrojenjima za pakovanje mesa ili veterinare. Lovci se mogu zaraziti preko površinskih rana ili ukoliko unesu bakteriju u organizam. Bakterija koja uzrokuje ovu bolest je pronađena u nepasteriziranom mlijeku zaraženih krava u svim izlučevinama stoke ili koza koje su pobacile fetuse. Ova bolest se ne prenosi sa osobe na osobu. Međutim, zaražene majke mogu dojenjem prenijeti infekciju na bebe.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE