Gdje se bruceloza može naći?

Printer-friendly version

Premda se bruceloza može naći širom svijeta, česta je u zemljama koje nemaju dobre standardne programe javnog i životinjskog zdravstva. Visokorizična područja su zemlje mediteranskog bazena (Portugal, Španija, južna Francuska, Italija, Grčka, Turska, sjeverna Afrika), Južna i Centralna Amerika, istočna Evropa, Azija, Afrika, Karibi i Srednji Istok.

Nepasterizirani sirevi, ili „seoski sirevi”, kako se nekad nazivaju, sa ovih područja mogu predstavljati poseban rizik za turiste.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE