06.06.2018

УПУТСТВO О ОРГАНИЗОВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ БРУЦЕЛОЗЕ МАЛИХ ПРЕЖИВАРА У 2018. ГОДИНИ

Овдје можете преузети Упутствo о организовању спровођења вакцинације против бруцелозе малих преживара у 2018. години, којим се претходно Упутство број 02-2-27-20-373-8/17 од 06.07.2017. године, ставља ван снаге.

27.04.2018

Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине је уз помоћ УСАИД/Сwеден ФАРМА ИИ пројекта припремила:

Смјернице за узимање узорака за контролу салмонелозе на фармама расплодних јата;

20.04.2018
16.04.2018
04.04.2018

 КОЈЕ СУ УЛОВИЛИ БРОДОВИ КОЈИ ПЛОВЕ ПОД ЗАСТАВОМ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И КОЈИ УЛАЗЕ У УНИЈУ НАКОН ШТО СУ ПРЕНЕСЕНИ У ТРЕЋИМ ZEMLJAMA, УЗ СКЛАДИШТЕЊЕ ИЛИ БЕЗ ЊЕГА

 

Syndicate content
Више о бруцелози

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE