20.04.2018
16.04.2018
04.04.2018

 КОЈЕ СУ УЛОВИЛИ БРОДОВИ КОЈИ ПЛОВЕ ПОД ЗАСТАВОМ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И КОЈИ УЛАЗЕ У УНИЈУ НАКОН ШТО СУ ПРЕНЕСЕНИ У ТРЕЋИМ ZEMLJAMA, УЗ СКЛАДИШТЕЊЕ ИЛИ БЕЗ ЊЕГА

 

14.03.2018

Обавјештавамо вас да је усвојен Програм превентивне вакцинације говеда против болести квргаве коже у Босни и Херцеговини за 2018. годину који можете преузети овдје.

23.02.2018

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину одобравања објеката који се баве узгојем живих животиња, производњом, прерадом, обрадом и складиштењем производа животињског поријекла за извоз на тржиште Европске уније.

- Правилник;

- Јавни позив за одобравање објеката;

Syndicate content
Више о бруцелози

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE