23.06.2015. 

10.07.2015. 

Одлукa 

13.07.2015. 

Обавјештење

 14.07.2015.

Одлука 

Овдје можете преузети Упутство кojим  се прописује начин спроведбе поствакциналног мониторинга у циљу утврђивања успјешности вакцинације малих преживара против бруцелозе у складу са одредбама Упутства о организовању спровођења вакцинације против бруцелозе малих преживара у 2015. години, број 02-1-27-40-2-2/15 од 20.04.2015. године.

линк

Syndicate content
Више о бруцелози

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE