01.03.2017

 Дана 01.03.2017. године, Заједнички центар за контролу болести обавијештен је од стране лабораторије Ветеринарског факултета у Сарајеву да је на жаришту високо патогене инфлуенце птица на подручју ЗОО врта у склопу РЗЦ “Пионирска долина“ утврђен тип А инфлуенце вируса, подтип Х5Н8 чије присуство је у претходним мјесецима утврђено у Приједору али и на подручју других земаља у Европи и региону.

28.02.2017

 На подручју ЗОО врта у склопу РЗЦ “Пионирска долина“ дана 28.02.2017. године лабораторија Ветеринарског факултета у Сарајеву је дијагностичком претрагом утврдила присуство вируса високо патогене инфлуенце птица, подтип Х5 код два лабуда. У овом тренутку се врши лабораторијска дијагностика за утврђивање подтипа Н вируса.

27.02.2017

Поштовани,

Овим путем вас обавјештавамо да од 10.03.2017.године ступају на снагу нови услови за увоз:

14.02.2017

Дана 14.02.2017. године Заједнички центар за контролу болести обавијештен је од стране лабораторије Ветеринарског факултета у Сарајеву да је на жаришту високо патогене инфлуенце птица у Приједору утврђен вирус Х5Н8 чије присуство је у претходним мјесецима утврђено и на подручју других земаља у Европи и региону.

13.02.2017

 Дана 11.02.2017. године Ветеринарски факултет у Сарајеву је потврдио присуство вируса високо патогене инфлуенце птица, подтип Х5 у једном домаћинству са екстензивним држањем домаће перади у насељу Тукови, на подручју града Приједор.

Syndicate content
Више о бруцелози

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE