Saopštenje za javnost povodom početka vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože u BiH

Printer-friendly version
18.04.2017

 U toku dana će početi distribucija vakcina protiv bolesti kvrgave kože prema veterinarskim organizacijama nakon čega se očekuje početak preventivne vakcinacije goveda protiv ove bolesti na području BiH. 

U toku 2016. godine bolest kvrgave kože proširila se na gotovo sve zemlje u regionu i izazvala ozbiljne socio – ekonomske posljedice. Zahvaljujući blagovremenom djelovanju i poduzimanju preventivnih mjera u toku 2016. godine bolest nije zabilježena na području Bosne i Hercegovine. Sve zemlje u kojima je bolest utvrđena provele su vakcinaciju protiv ove bolesti, uključujući i Hrvatsku koja je provela preventivnu vakcinaciju bez prethodnog utvrđivanja bolesti. 

S obzirom na pojavu novih žarišta u toku 2016. i 2017. godine kod nevakcinisanih životinja u zemljama koje su provele vakcinaciju, evidentno je da virus i dalje cirkuliše na ovom području. Potrebno je naglasiti da je bolest utvrđena u toku 2016. godine na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog čega je odmah formiran i Zajednički centar za kontrolu bolesti, budući da su se dijelovi Bosne i Hercegovine nalazili u zoni ugroženog područja. Iz navedenog razloga, a na osnovu iskustava drugih zemalja i preporuka eksperata Evropske komisije konstatovano je da je uvođenje preventivne vakcinacije u BiH neophodno. U skladu sa navedenim dana 17.03.2017. godine, uz saglasnost nadležnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donio Odluku o uvođenju vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože.

 

Na osnovu Odluke Ured je u saradnji i uz saglasnost nadležnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH izradio Program preventivne vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože u BiH  kojim je predviđena obavezna vakcinacija goveda na cijelom području BiH i date detaljne upute o načinu provođenja vakcinacije i izvještavanja. Radi što efikasnije provedbe programa, napravljene su zone vakcinacije koje su prikazane na mapi ispod.

Mapa – Zone vakcinacije

 

Spisak općina u zoni A

Berkovići

Milići

Bileća

Mostar

Bratunac

Neum

Centar Sarajevo

Nevesinje

Čajniče

Novi Grad Sarajevo

Čapljina

Novo Goražde

Čitluk

Novo Sarajevo

Foča

Olovo

Foča (FBiH)

Osmaci

Gacko

Pale

Goražde

Pale (FBiH)

Hadžići

Ravno

Han Pijesak

Rogatica

Istočna Ilidža

Rudo

Istočno Novo Sarajevo

Sokolac

Istočni Mostar

Srebrenica

Istočni Stari Grad

Stolac

Ilidža

Šekovići

Ilijaš

Trnovo (FBiH)

Kalesija

Trnovo (RS)

Kalinovik

Višegrad

Kladanj

Vlasenica

Konjic

Zvornik

Ljubinje

ŽiviniceVakcinacija će se provesti živim atenuiranim homolognim vakcinama koje su nabavljene iz donacije Banke vakcina Evropske unije i vakcinama koje će biti nabavljene iz donacije SIDA-e za nabavku dijela potrebnih količina vakcina.

Prvi kontingent od 100.000 doza vakcina dostavljen je 17.04.2017. godine od Banke vakcina Evropske unije i ista je korištena kako u zemljama Evropske unije tako i našim susjednim zemljama. Provođenje vakcinacije početi će u Zoni A.

Implementaciju vakcinacije na terenu provodiće veterinarske organizacije u skladu sa planovima distribucije koji su svaki za svoje područje nadležnosti pripremila nadležna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH, a koja ujedno snose i troškove implementacije vakcinacije na terenu.

Ured će u saradnji sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH vršiti nadzor nad provođenjem vakcinacije i izvještavanje prema donatorima.

Više informacija o provođenju vakcinacije može se naći na web stranici Ureda za veterinarstvo BiH -  www.vet.gov.ba

 

 

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE