Одјељење за безбједност хране и услове у објектима

Printer-friendly version

Oпште информације о Одјељењу

 1. Шеф одјељења
  Фарук Каукчија,
  Тел: +387 33 565 737,
  faruk.kaukcija@vet.gov.ba
 2. Виши стручни стручни сарадник за ветеринарско јавно здравство
  Ведрана Јелушић,
  Тел: +387 33 / 565-742,
  vedrana.jelusic@vet.gov.ba
 3. Виши стручни сарадник за ветеринарско-здравствене услове у објектима
  Ирена Јавор Корјенић,
  Тел: +387 33 / 565-736,
  irena.javor@vet.gov.ba
 4. Виши стручни сарадник за аналитичке лабораторије-координатор аналитичких активности
  Елна Колашинац,
  Тел: +387 33 / 565-706,
  elna.kolasinac@vet.gov.ba
 5. Виши стручни сарадник за међународни промет
  Мирза Џафо,
  Тел: +387 33 565-734,
  mirza.dzafo@vet.gov.ba
 6. Стручни сарадник за ветеринарско јавно здравство
  Санела Соколовић,
  Тел: +387 33 565 736,
  sanela.sokolovic@vet.gov.ba

 

Подручије/а дјеловања Oдјељења

Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:

 • Припрема законе и подзаконске прописе из ове области ветеринарства;
 • Прати и усклађује прописе и стандарде са припадајућим прописима и стандардимa EU, WHO, WTO;
 • Припрема и предлаже прописе о условима и стандардима у објектима за извоз животиња и производа животињског пориjекла;
 • Припрема и предлаже прописе о условима и регистрацији објеката за производњу, клање, прераду и складиштење животиња и прозвода животињског пориjекла;
 • Припрема за штампање ветеринарско-здравственe документe (међународни прoмeт) који се користе у Босни и Херцеговини;
 • Контролише припрему издавања рјешења о непостојању ветеринарско-здравствених сметњи за увоз хране и намирница животињског пориjекла у БиХ;
 • Остварује међународну сарадњу;
 • Припрема годишњи план контроле и мониторинга резидуа.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE