Одјељење ветеринарске инспекције

Printer-friendly version

Опште информације о Oдјељењу

 1. Шеф одјљења
  Жељко Ковач,
  Тел: +387 33 565-714,
  zeljko.kovac@vet.gov.ba
 2. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу провођења ветеринарских мјера у унутрашњем промету
  др сци. Санин Танковић,
  Тел: +387 33 565 704,
  sanin.tankovic@vet.gov.ba
 3. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу провођења ветеринарских мјера у унутрашњем промету
  Давор Милошевић,
  Тел: +387 33 565 700,
  davor.milosevic@vet.gov.ba
 4. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу добробити животиња
  Инга Дујмовић,
  Тел: +387 33 565 716,
  inga.dujmovic@vet.gov.ba
 5. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу сигурности хране
  маг. сци. Вилдана Тахировић,
  Тел: +387 33 565 735,
  vildana.tahirovic@vet.gov.ba
 6. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за надзор безбједности хране
  маг.сци. Фарук Мулабдић,
  Тел: +387 33 565 740,
  faruk.mulabdic@vet.gov.ba
 7. Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за координирање ветеринарских инспекција у објектима
  Nataša Kokotović,
  Тел: +387 33 565 749,
  natasa.kokotovic@vet.gov.ba

Подручије/а дјеловања Oдјељења

Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:
 1. Контрола провођења законских и подзаконских мjера и прописа из безбjедности хране; врши контролу производа животињског пориjекла у објектима и унутрашњем промету; врши контролу и надзор провођења прописаних мјера и стандарда у објектима те контролу над провођењем обавезних мјера унутрашње контроле у објектима (HACCP, ISO, SOP; GHP, GPP);
 2. Обавља контролу имплeментaције законских и подзаконских аката и прописа из области ветеринарства.
 3. Врши инспекцијску контролу у складу са одредбама Закона о ветеринарству БиХ.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE