Контакт

Printer-friendly version

Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине
Канцеларија за ветеринарство БиХ
Маршала Тита 9а/II 71000
Сарајево
Тел: +387 33 565 700
Факс: +387 33 565 725
info@vet.gov.ba
Web: www.vet.gov.ba
Радно вријеме: 09:00-17:00

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE