Актуелно (бруцелоза)

06.04.2010

Обавјештење можете преузети на сљедећем линку

Контрола и сузбијање бруцелозе у Босни и Херцеговини 2009

Реализацијом стручног и информативног мониторинга, усвајањем идејног рјешења, припремом и дистрибуцијом свеукупних информативних материјала:

  • текстуалних информација за принтане медије,
  • постер плаката и едукативних брошура за стручне и све друге институције,
  • истицањем јумбо – плаката за масовно информисање,
  • продукцијом те приказивањем РТВ репортажа,
  • те у коначници објавом свега наведеног посредством телекомуникацијских и информатичких медија,
  • Прва транша донираних финансијских средстава од стране шведске развојне агенције и Шведске амбасаде у БИХ стигла је на подрачун Канцеларије за ветеринарство БИХ;
  • У току су активности јавних набавки вакцина, те додатне опреме и материјала за реализацију програмских активности;
  • У изради је комплетан програм Информативне кампање који је у саставу Оперативног програма, а реализира се уз свесрдну помоћ јавних и комерцијалних субјеката из сектора информисања;

Почетак реализације програма за контролу и сузбијање бруцелозе у БиХ

Програм је резултат рада Оперативне радне групе коју чине стручњаци из области епидемиологије, дијагностике, јавног здравства – представници надлежних државних и ентитетских институција, те еминентни инострани стручњаци за планирање и реализацију програма који за циљ имају контролу и сузбијање зоонотичких болести.

Стање бруцелозе и приступ новој стратегији сузбијања исте у БиХ"

Четвртак, 16. април 2009. године
Канцеларија за ветеринарство БиХ, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС јучер су организовали на Ветеринарском факултету у Сарајеву научно-стручни семинар, са темом „Стање бруцелозе и приступ новој стратегији сузбијања исте у БиХ“.

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE