Твининг пројекат - извјештаји

Printer-friendly version

 

Здравље животиња
 
Идентификација животиња
 
Добробит животиња
 
Гранична ветеринарска инспекција
 
Комплементарне агенције
 
Финансијска стратегија
 
Сигурност хране и инспекција меса
·         Анализа
·         Рибљи производи
 
Организација
·         FVO, 04.06. – 07.06.2008
·         Организација ветеринарске службе
o   I дио
o   II дио
 
Лабораторија
·         Управљање квалитетом и акредитација
o   IX 2007.
o   XI 2007.
o   VI 2008.
 
Легислатива
·         02.04. – 06.04.2007
·         04.06. – 05.06.2007

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE