Informacije za javnost

06.04.2010

У склопу укупне стратегије за имплементацију Програма за контролу Бруцелозе у БИХ за 2010. годину, обавља се вакцинација и маркирање јагњади и јаради као и мониторинг  теренских активности.

Контрола и сузбијање бруцелозе Босна и Херцеговина 2011

Контрола и сузбијање бруцелозе у Босни и Херцеговини 2009

Реализацијом стручног и информативног мониторинга, усвајањем идејног рјешења, припремом и дистрибуцијом свеукупних информативних материјала:

  • текстуалних информација за принтане медије,
  • постер плаката и едукативних брошура за стручне и све друге институције,
  • истицањем јумбо – плаката за масовно информисање,
  • продукцијом те приказивањем РТВ репортажа,
  • те у коначници објавом свега наведеног посредством телекомуникацијских и информатичких медија,

(Видео и принтани материјал)

(Видео материјал)

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE