Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Predstavnici veterinarskog sektora Austrije u radnoj posjeti Kancelariji za veterinarstvo BiH (translation is not available)

Date: 17.11.2022.

U nastavku međunarodne saradnje sa Republikom Austrijom 14. i 15. novembra 2022. godine realizovana je posjeta austrijske delegacije  Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Delegaciju Republike Austrije predvodio je Dr. Urlich Herzog - Direktor odjeljenja za zdravlje i  zaštitu potrošača - Šef veterinarske službe Austrije, a u realizaciji posjete učestvovali su i predstavnici Agencije za zdravlje i bezbjednost hrane (Osterreichische Agentur fuer Gesundheit und Ernaerungsicherheit GmbH - AGES). Delagaciju Bosne i Hercegovine predvodio je Saša Bošković-  direktor Kancelarije za veterinarstvo BIH.

Dnevni red bilateralnog sastanka na dan 14.11.2022. godine  obilježile su radne diskusije sa timom „Twininng projekta podrške veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska Unija. Predstavnici  Agencije za zdravlje i bezbjednost hrane (AGES) – kao vodeće kompanije u savjetodavnom tijelu za implementaciju projekta -  upoznati su sa statusom projektnih aktivnosti, kao i planom za realizaciju programa u narednom periodu. Delegacije zemalja partnera kao i predstavnici projektnog tima, razgovarali su o budućim zadacima i mogućnostima za što efikasniju saradnju i implementaciju projektnih zadataka.

Dana 15.11.2022. godine delegacije su nastavile pregovore o pokretanju zvaničnih administrativnih i protokolarnih procedura za definisanje okvira buduće  međunarodne saradnje institucija partnera.  Na kraju radnog sastanka definisane su smjernicama za dalje aktivnosti strana partnera, a predstavnici delegacija potpisali su Zaključke delegacijske posjete prema kojima je u narednom periodu neophodno  postići sve potrebne tehničko – operativne kao i  administrativno - protokolske preduslove kako bi se efikasno i efektivno realizovale planirane i usaglašene  partnerske aktivnosti;  

-  AGES donatorskog programa pružanja podrške jačanju kapaciteta ovlašćenih laboratorija u Bosni i Hercegovini za naredni period od najmanje 3 godine, te

- program pokretanja i zaključivanja ugovorne međudržavne saradnje nadležnih institucija za veterinarski sektor zemalja partnera, a sa ciljem kreiranja  zajedničkih programa i projekata  neophodnih za unapređenje kapaciteta veterinarskog sektora BiH, kao i apliciranje prema međunarodnim donatorskim fondovima.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab