Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Регистри

Обрасци Агенције за обиљежавање животиња

15.05.2024.

Лијекови за пчеле

02.07.2021.
LIJEKOVI ZA PČELE.xlsx

ОИЕ листа антимикробних средстава

15.09.2020.
OIE LISTA ANTIMIKROBNIH_SREDSTAVA.docx

ЛИСТА ВЕЛЕТРГОВИНА ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛИЈЕКОВА У БиХ

22.06.2020.
LISTA VELETRGOVINA_VETERINARSKIH_LIJEKOVA U BiH2023.docx

Љековита храна за коју не треба рјешење за увоз

12.03.2020.
TABELA 1 - Ljekovita hrana za koje ne treba rješenje za uvoz.xlsx

ВМП ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

01.07.2019.
VMP za koje je izdato odobrenje za stavljanje u promet na teritoriji BiH.xlsx

Регистар дијагностичких лабораторија

01.07.2019.
Dijagnosticke_laboratorije u BiH_02_12_2021 - ćir (1).pdf

Регистар аналитичких лабораторија

01.07.2019.
Analiticke_laboratorije u BiH_02.12.2021 - ćir (1).pdf

Дијагностичке и аналитичке ветеринарске лабораторије у БиХ

26.03.2019.

ПОПИС ВЕТЕРИНАРСКО МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

08.02.2019.
Popis Veterinarsko Medicinskih Sredstava.xlsx

ПРЕПАРАТИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО РЈЕШЕЊЕ ЗА УВОЗ

08.02.2019.
TABELA 2 - preparati za koje nije potrebno rješenje za uvoz.xlsx

ВЕТЕРИНАРСКИ ЛИЈЕКОВИ

08.02.2019.

Регистар уписаних произвођача Канцеларије за ветеринарство БиХ

22.08.2019.
ObjRegistarObjekata_grid1.pdf
  • 1
Ставке 0 - 13 од 13 укупно

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб