Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Дијагностичке и аналитичке ветеринарске лабораторије у БиХ

Датум: 26.03.2019.

Овдје можете преузети регистар овлаштених дијагностичких ветеринарских лабораторија.Регистар ће бити ажуриран по достављању информација од стране ентитетских надлежних тијела, у складу са чланом 3. и чланом 4. Одлуке о измјенама и допунама одлуке о условима које морају испуњавати овлаштене дијагностичке ветеринарске лабораторије („Сл.гласник БиХ,“ бр. 43/09).

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб