Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење ветеринарске инспекције

Опште информације о Oдјељењу

Шеф одјељења
Слободанка Чекић, 
Тел: +387 33 565-741,
slobodanka.cekic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за координацију рада ветеринарских инспекција
Драган Јованчић, 
Тел: +387 33 565-718,
dragan.jovancic@vet.gov.ba
 
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу провођења ветеринарских мјера у унутрашњем промету
др сци. Санин Танковић, 
Тел: +387 33 565 704,
sanin.tankovic@vet.gov.ba
 
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу добробити животиња
Инга Дујмовић, 
Тел: +387 33 565 716,
inga.dujmovic@vet.gov.ba
 
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу сигурности хране
маг. сци. Вилдана Тахировић, 
Тел: +387 33 565 735,
vildana.tahirovic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за надзор безбједности хране
маг.сци. Фарук Мулабдић, 
Тел: +387 33 565 740,
faruk.mulabdic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за координирање ветеринарских инспекција у објектима
Данко Бркић, 
Тел: +387 33 565-724,
danko.brkic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за координирање ветеринарских инспекција у објектима
Nataša Kokotović, 
Тел: +387 33 565 749,
natasa.kokotovic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник - државни ветеринарски инспектор за контролу провођења ветеринарских мјера у унутрашњем промету
Данијела Бузов, 
Тел: +387 33 565-718,
danijela.buzov@vet.gov.ba

Подручије/а дјеловања Oдјељења

Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:
  1. Контрола провођења законских и подзаконских мjера и прописа из безбjедности хране; врши контролу производа животињског пориjекла у објектима и унутрашњем промету; врши контролу и надзор провођења прописаних мјера и стандарда у објектима те контролу над провођењем обавезних мјера унутрашње контроле у објектима (HACCP, ISO, SOP; GHP, GPP);
  2. Обавља контролу имплeментaције законских и подзаконских аката и прописа из области ветеринарства.
  3. Врши инспекцијску контролу у складу са одредбама Закона о ветеринарству БиХ.
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб