Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Пројекти

Листа актуелних и реализованих пројеката техничке сарадње

 

Назив пројекта

Средства обезбјеђена од

Циљ

Период активности

„Јачање извозног потенцијала, побољшање конкурентности у Босни и Херцеговини“

SIDA –  Шведска развојна агенција

Спровођење активности вакцинације малих преживара против бруцелозе

2018-2021

„ Спремност на одговор у случају појаве афричке свињске куге на Балкану“

FAO –  Организација за храну и пољопривреду

Јачање спремности капацитета код хитних ситуација у случају појаве афричке свињске куге

2018-2019

“Јачање капацитета за надзор и одговор на авијарну и пандемијску инфлуенцу у Босни и Херцеговини"

CDC –  Центар за контролу и превенцију болести САД

Јачање капацитета ветеринарске службе у циљу спречавања и раног откривања инфлуенце птица

2016-2021

“ Подршка Европске уније  ветеринарском сектору Босне и Херцеговине на подизању капацитета и постепеном усклађивању с тековинама Уније”

Европска унија

Усклађивање легислативе БиХ са правном тековином Европске уније

2020-2024

„Унапређење система сигурности хране у Босни и Херцеговини“

Чешка развојна агенција

Подршка успостављању система службеног узорковања за салмонелу

 

2018-2020

 


Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб