Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Projekti

Lista aktuelnih i realizovanih projekata tehničke saradnje

 

Naziv projekta

Sredstva obezbjeđenja od

Cilj

Period aktivnosti

„Jačanje izvoznog potencijala, poboljšanje konkurentnosti u Bosni i Hercegovini“

SIDA – Švedska razvojna agencija

Provođenje aktivnosti vakcinacije malih preživara protiv bruceloze

2018-2021

„Spremnost na odgovor u slučaju pojave afričke svinjske kuge na Balkanu“

FAO – Organizacija za hranu i poljoprivredu

Jačanje spremnosti kapaciteta kod hitnih situacija u slučaju pojave afričke svinjske kuge

2018-2019

“Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini"

CDC – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti SAD

Jačanje kapaciteta veterinarske službe u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja influence ptica

2016-2021

“ Podrška Evropske unije  veterinarskom sektoru Bosne i Hercegovine na podizanju kapaciteta i postepenom usklađivanju s tekovinama Unije”

 

 

Evropska unija

Usklađivanje legislative BiH sa pravnom tekovinom Evropske unije

2020-2024

„Unapređenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“

Češka razvojna agencija

Podrška uspostavljanju sistema službenog uzorkovanja za salmonelu

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab